Bản để in Gửi cho bạn bè

Các yêu cầu đối với bảng giá

1. Bảng giá theo chuẩn:
File Excel cần theo mẫu sau ( Tải về ).
File excel với dữ liệu, có các cột cần tuân theo nguyên tắc sau:

Để đăng giá lên trang Yanu, mong quý khách gửi bảng giá excel của công ty.

Cấu trúc bảng giá chỉ cần gửi dạng ngắn gọn đỡ phức tạp cho bên công ty nhé, giúp khách hàng dễ tìm kiếm và giúp chuyển dễ dàng sang trang của cty tiếp tục mua hàng.

Ví dụ:

Thư mục A | 
Tên sản phẩm 1A |  Giá  | Tình trạng có hàng | Mô tả | Địa chỉ ảnh ( 1 ảnh) | Địa chỉ web 
......................
......................
Thư mục B |
Tên sản phẩm 1B |  Giá  | Tình trạng có hàng | Mô tả | Địa chỉ ảnh ( 1 ảnh)  | Địa chỉ web
......................
......................

Về việc thay đổi giá và tình trạng có hàng của sản phẩm công ty, bên công ty anh / chị có 2 cách để lựa chọn:

1- Công ty gửi mail bảng giá như trên qua mail [email protected], thay đổi giá, tình trạng có hàng. hoặc chỉ thêm các sản phẩm mới có vào. 

2- Công ty có thể tạo 1 link excel. vi dụ http://tên_miền/banggia.xls và gửi vào [email protected] địa chỉ đó, hoặc điền vào trong trang quản trị trên Yanu

3- Công ty có thể tạo 1 link file csv theo định dạng trên và mỗi cột cách nhau dấu ,  
vi dụ http://tên_miền/banggia.csv và gửi em địa chỉ đó, hoặc điền vào trong trang quản trị trên  Yanu

Hệ thống bên Yanu đều làm việc với cả 3 cách được.

Các ghi chú khác:

Mỗi mặt hàng theo từng dòng một trong file excel

Tên gọi mặt hàng không thay đổi khi cập nhật bảng giá. Nếu cần thiết thì phải cho vào 1 cột khác.
Mô tả mặt hàng đứng ở một cột riêng biệt
Giá bán lẻ và bán sỉ cần ở các cột khác nhau
Ngoại tệ cũng cần ở một cột riêng
 
2. Yêu cầu đối với Url ảnh:
Các định dạng được phép: GIF, JPG, JPEG, PNG.
và dung lượng không quá 10Mb.

Mục này chưa được đánh giá. Viết bình luận.


© 2013–2100 So sánh giá trên «Hot-m.com»
-->
PHP CMS by ViArt