[ 1 của 223 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kế tiếp Sau cùng
Sắp xếp theo:  Mặc định  |  Giá  |  Tên  |  Nhà sản xuất  |   
Máy tính laptop
ASUS X450CC-WX009
Đánh giá

ASUS X450CC-WX009Kích thước display : 14 inch
CPU cache: 3 Mb
Dòng bộ vi xử lý: core i3
Dung lượng HDD: 500 Gb
RAM: 4 Gb
Khối lượng: 2.1 kg
9.990.000 đ

8 cửa hàng
ASUS X550CC-XX701D
Đánh giá

ASUS X550CC-XX701DKích thước display : 15.6 inch
Tần số CPU: 1.8 GHz
Code bộ vi xử lý: 3337u
CPU cache: 3 Mb
Dòng bộ vi xử lý: core i5
Dung lượng HDD: 500 Gb
RAM: 4 Gb
Khối lượng: 2.3 kg
12.300.000 đ

1 cửa hàng
ASUS K551LN-XX235D
Đánh giá

ASUS K551LN-XX235DKích thước display : 15.6 inch
Tần số CPU: 1.6 GHz
Code bộ vi xử lý: 4200u
CPU cache: 3 Mb
Dòng bộ vi xử lý: core i5
Dung lượng HDD: 500 Gb
RAM: 6 Gb
Khối lượng: 2.3 kg
13.290.000 đ

2 cửa hàng
ASUS X550LC-XX014D
Đánh giá

ASUS X550LC-XX014DKích thước display : 15.6 inch
Tần số CPU: 1.6 GHz
Dòng bộ vi xử lý: core i5
Dung lượng HDD: 500 Gb
RAM: 4 Gb
Khối lượng: 2.52 kg
12.490.000 đ

1 cửa hàng
ASUS K551LN-XX316H
Đánh giá

ASUS K551LN-XX316HKích thước display : 15 inch
Tần số CPU: 2 GHz
Code bộ vi xử lý: 4510u
CPU cache: 4 Mb
Dòng bộ vi xử lý: core i7
Dung lượng HDD: 500 Gb
RAM: 4 Gb
18.690.000 đ

1 cửa hàng
ASUS X550LD-XX136D
Đánh giá

ASUS X550LD-XX136DKích thước display : 15.6 inch
Tần số CPU: 1.6 GHz
Code bộ vi xử lý: 4200u
CPU cache: 3 Mb
Dòng bộ vi xử lý: core i5
Dung lượng HDD: 750 Gb
RAM: 4 Gb
Khối lượng: 2.4 kg
12.300.000 đ

4 cửa hàng
ASUS K551LA-XX224D
Đánh giá

ASUS K551LA-XX224DKích thước display : 15.6 inch
Tần số CPU: 1.6 GHz
Code bộ vi xử lý: 4200u
CPU cache: 3 Mb
Dòng bộ vi xử lý: core i5
Dung lượng HDD: 500 Gb
RAM: 4 Gb
Khối lượng: 2.3 kg
11.700.000 đ

1 cửa hàng
ASUS K451LN-WX111D
Đánh giá

ASUS K451LN-WX111DKích thước display : 14 inch
Code bộ vi xử lý: 4210u
Dòng bộ vi xử lý: core i5
Dung lượng HDD: 500 Gb
RAM: 4 Gb
Khối lượng: 2.1 kg
10.200.000 đ

19 cửa hàng
ASUS N550LF-XO058H
Đánh giá

ASUS N550LF-XO058HKích thước display : 15.6 inch
Code bộ vi xử lý: 4500u
Dòng bộ vi xử lý: core i7
Dung lượng HDD: 750 Gb
RAM: 6 Gb
Khối lượng: 2.7 kg
20.390.000 đ

1 cửa hàng
ASUS X451CA-VX023D
Đánh giá

ASUS X451CA-VX023DKích thước display : 14 inch
Tần số CPU: 1.8 GHz
Code bộ vi xử lý: 3217u
CPU cache: 3 Mb
Dòng bộ vi xử lý: core i3
RAM: 2 Gb
Khối lượng: 2 kg
7.650.000 đ

1 cửa hàng
ASUS P550LDV-XO518D
Đánh giá

ASUS P550LDV-XO518DKích thước display : 15.6 inch
Tần số CPU: 2 GHz
Code bộ vi xử lý: 4510u
CPU cache: 4 Mb
Dòng bộ vi xử lý: core i7
Dung lượng HDD: 500 Gb
RAM: 4 Gb
12.350.000 đ

cửa hàng
ASUS X553MA-XX574D
Đánh giá

ASUS X553MA-XX574DKích thước display : 15.6 inch
Tần số CPU: 1.86 GHz
CPU cache: 2 Mb
Dòng bộ vi xử lý: celeron
Dung lượng HDD: 500 Gb
RAM: 2 Gb
Khối lượng: 2.1 kg
4.950.000 đ

19 cửa hàng
ASUS K551LN-XX330D
Đánh giá

ASUS K551LN-XX330DKích thước display : 15.6 inch
Tần số CPU: 2 GHz
Code bộ vi xử lý: 4510u
CPU cache: 4 Mb
Dòng bộ vi xử lý: core i7
Dung lượng HDD: 500 Gb
RAM: 6 Gb
Khối lượng: 2.3 kg
18.300.000 đ

1 cửa hàng
ASUS P550LAV-XX599D
Đánh giá

ASUS P550LAV-XX599DKích thước display : 15.6 inch
Tần số CPU: 1.7 GHz
Code bộ vi xử lý: 4010u
CPU cache: 3 Mb
Dòng bộ vi xử lý: core i3
Dung lượng HDD: 500 Gb
RAM: 4 Gb
Khối lượng: 2.2 kg
7.500.000 đ

4 cửa hàng
ASUS X450CA-WX325D
Đánh giá

ASUS X450CA-WX325DKích thước display : 14 inch
Tần số CPU: 1.8 GHz
Code bộ vi xử lý: 3217u
CPU cache: 3 Mb
Dòng bộ vi xử lý: core i3
Dung lượng HDD: 500 Gb
RAM: 4 Gb
Khối lượng: 2.1 kg
4.200.000 đ

2 cửa hàng
ASUS F451CA-VX124D
Đánh giá

ASUS F451CA-VX124DKích thước display : 14 inch
Tần số CPU: 1.8 GHz
Code bộ vi xử lý: 3217u
CPU cache: 3 Mb
Dòng bộ vi xử lý: core i3
Dung lượng HDD: 500 Gb
RAM: 4 Gb
Khối lượng: 2.1 kg
9.000.000 đ

1 cửa hàng
ASUS X550LC-XX105D
Đánh giá

ASUS X550LC-XX105DKích thước display : 15.6 inch
Tần số CPU: 1.6 GHz
Code bộ vi xử lý: 4200u
CPU cache: 3 Mb
Dòng bộ vi xử lý: core i5
Dung lượng HDD: 500 Gb
RAM: 4 Gb
Khối lượng: 2.39 kg
11.190.000 đ

8 cửa hàng
ASUS X550CC-XX1230D
Đánh giá

ASUS X550CC-XX1230DKích thước display : 15.6 inch
Tần số CPU: 1.8 GHz
Code bộ vi xử lý: 3217u
CPU cache: 3 Mb
Dòng bộ vi xử lý: core i3
Dung lượng HDD: 500 Gb
RAM: 2 Gb
Khối lượng: 2.3 kg
8.750.000 đ

3 cửa hàng
ASUS K451LN-WX111H
Đánh giá

ASUS K451LN-WX111HKích thước display : 14 inch
Tần số CPU: 1.7 GHz
Code bộ vi xử lý: 4210u
CPU cache: 3 Mb
Dòng bộ vi xử lý: core i5
Dung lượng HDD: 500 Gb
RAM: 4 Gb
Khối lượng: 2 kg
8.990.000 đ

2 cửa hàng
ASUS X552LDV-SX652D
Đánh giá

ASUS X552LDV-SX652DKích thước display : 15.6 inch
Tần số CPU: 1.9 GHz
Code bộ vi xử lý: 4030u
CPU cache: 3 Mb
Dòng bộ vi xử lý: core i3
Dung lượng HDD: 500 Gb
RAM: 4 Gb
Khối lượng: 2.4 kg
8.990.000 đ

2 cửa hàng
ASUS A550LDV-XO615D
Đánh giá

ASUS A550LDV-XO615DTần số CPU: 2 GHz
Code bộ vi xử lý: 4510u
CPU cache: 4 Mb
Dòng bộ vi xử lý: core i7
Dung lượng HDD: 1000 Gb
RAM: 4 Gb
Khối lượng: 2.2 kg
13.390.000 đ

3 cửa hàng
ASUS K450CC-WX263D
Đánh giá

ASUS K450CC-WX263DKích thước display : 14 inch
Code bộ vi xử lý: 3217u
Dòng bộ vi xử lý: core i3
Dung lượng HDD: 500 Gb
RAM: 4 Gb
Khối lượng: 2.1 kg
10.890.000 đ

1 cửa hàng
ASUS X452CP-VX029D
Đánh giá

ASUS X452CP-VX029DCode bộ vi xử lý: 3217u
Dòng bộ vi xử lý: core i3
Dung lượng HDD: 500 Gb
RAM: 4 Gb
Khối lượng: 2.1 kg
8.950.000 đ

4 cửa hàng
ASUS G750JM-T4069D
Đánh giá

ASUS G750JM-T4069DKích thước display : 17.3 inch
Tần số CPU: 2.4 GHz
Code bộ vi xử lý: 4700hq
CPU cache: 6 Mb
Dòng bộ vi xử lý: Core i7
Dung lượng HDD: 1000 Gb
RAM: 16 Gb
Khối lượng: 4.5 kg
27.890.000 đ

4 cửa hàng
ASUS T200TA-CP004H
Đánh giá

ASUS T200TA-CP004HKích thước display : 11.6 inch
Tần số CPU: 1.46 GHz
Code bộ vi xử lý: z3775
Dòng bộ vi xử lý: atom
Dung lượng HDD: 500 Gb
RAM: 2 Gb
Khối lượng: 1.6 kg
9.250.000 đ

3 cửa hàng

Sắp xếp theo:  Mặc định  |  Giá  |  Tên  |  Nhà sản xuất  |   
[ 1 của 223 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kế tiếp Sau cùng

© 2013–2100 So sánh giá trên «Hot-m.com»
-->
PHP Shopping Cart by ViArt