[ 1 của 6 ] 2 3 4 5 6 Kế tiếp Sau cùng
Sắp xếp theo:  Mặc định  |  Giá  |  Tên  |  Nhà sản xuất  |   
máy fax
Brother 2820
Đánh giá

Brother 2820Loại fax: Fax laser đa chức năng
Chức năng: in / Fax / điện thoại / Copy
Tốc độ modem: 14 Kbi/s
Tốc độ gửi fax: 6 giây/trang
Tốc độ in: 14 trang/phút
4.900.000 đ

1 cửa hàng
Brother 2840
Đánh giá

Brother 2840Loại fax: Fax laser đa chức năng
Chức năng: In / Fax / điện thoại / copy
Tốc độ modem: 33 Kbi/s
Tốc độ gửi fax: 2.5 giây/trang
Tốc độ in: 20 trang/phút
3.970.000 đ

13 cửa hàng
Brother 2920
Đánh giá

Brother 2920Loại fax: Fax laser đa chức năng
Chức năng: In / fax / Copy
Tốc độ modem: 33.6 Kbi/s
Tốc độ gửi fax: 5 giây/trang
Tốc độ in: 14 trang/phút
5.690.000 đ

7 cửa hàng
Brother 236S
Đánh giá

Brother 236SLoại fax: Fax giấy nhiệt
Chức năng: In / Fax / Điện thoại / copy
Tốc độ modem: 9.6 Kbi/s
2.080.000 đ

8 cửa hàng
Brother 827S
Đánh giá

Brother 827SLoại fax: fax màu
Chức năng: in / Fax / điện thoại / copy
Tốc độ modem: 9.6 Kbi/s
Tốc độ gửi fax: 15 giây/trang
Tốc độ in: 2 trang/phút
2.180.000 đ

7 cửa hàng
Brother 1360
Đánh giá

Brother 1360Loại fax: In phun
Chức năng: fax / Điện thoại / Copy
Tốc độ modem: 14.4 Kbi/s
Tốc độ gửi fax: 6 giây/trang
2.940.000 đ

5 cửa hàng
Brother 235S
Đánh giá

Brother 235SLoại fax: fax giấy nhiệt
Chức năng: fax / Điện thoại / copy
Tốc độ modem: 9.6 Kbi/s
Tốc độ gửi fax: 6 giây/trang
2.140.000 đ

11 cửa hàng
Brother 1020E
Đánh giá

Brother 1020ELoại fax: fax giấy thường
Chức năng: fax / điện thoại / Copy
Tốc độ modem: 14.4 Kbi/s
Tốc độ gửi fax: 9 giây/trang
2.200.000 đ

11 cửa hàng
Brother 837MCS
Đánh giá

Brother 837MCSLoại fax: fax giấy thường
Chức năng: in / Fax / Điện thoại / copy
Tốc độ modem: 14.4 Kbi/s
Tốc độ in: 2 trang/phút
2.400.000 đ

1 cửa hàng
Brother 878
Đánh giá

Brother 878Loại fax: fax giấy thường
Chức năng: Fax / điện thoại / copy
Tốc độ modem: 9.6 Kbi/s
Tốc độ gửi fax: 15 giây/trang
1.900.000 đ

2 cửa hàng
CANON L170
Đánh giá

CANON L170Loại fax: Fax laser đa chức năng
Chức năng: in / Fax / Copy
Tốc độ modem: 33.6 Kbi/s
Tốc độ gửi fax: 3 giây/trang
Tốc độ in: 18 trang/phút
5.850.000 đ

33 cửa hàng
CANON L140
Đánh giá

CANON L140Loại fax: Fax laser
Chức năng: Fax / Copy
Tốc độ modem: 33.6 Kbi/s
Tốc độ gửi fax: 3 giây/trang
Tốc độ in: 12 trang/phút
5.200.000 đ

11 cửa hàng
PANASONIC KX FL422
Đánh giá

PANASONIC KX FL422Loại fax: fax laser
Chức năng: in / fax
Tốc độ modem: 14.4 Kbi/s
Tốc độ gửi fax: 6 giây/trang
Tốc độ in: 10 trang/phút
4.300.000 đ

5 cửa hàng
PANASONIC KX FP701
Đánh giá

PANASONIC KX FP701Loại fax: fax giấy thường
Chức năng: In / fax / Điện thoại
Tốc độ modem: 9.6 Kbi/s
Tốc độ gửi fax: 12 giây/trang
Tốc độ in: 4 trang/phút
2.100.000 đ

7 cửa hàng
PANASONIC KX FP711
Đánh giá

PANASONIC KX FP711Loại fax: fax giấy thường
Chức năng: fax / copy
Tốc độ modem: 14.4 Kbi/s
Tốc độ gửi fax: 8 giây/trang
2.440.000 đ

5 cửa hàng
PANASONIC KX FP372
Đánh giá

PANASONIC KX FP372Loại fax: fax giấy thường
Chức năng: fax / Điện thoại / copy
Tốc độ gửi fax: 10 giây/trang
Tốc độ in: 7 trang/phút
3.280.000 đ

1 cửa hàng
PANASONIC KX FP218
Đánh giá

PANASONIC KX FP218Loại fax: fax giấy thường
Chức năng: fax / điện thoại
Tốc độ modem: 14.4 Kbi/s
Tốc độ gửi fax: 8 giây/trang
Tốc độ in: 10 trang/phút
3.190.000 đ

1 cửa hàng
PANASONIC KX FT987
Đánh giá

PANASONIC KX FT987Loại fax: fax giấy nhiệt
Chức năng: in / fax / Điện thoại / copy
Tốc độ modem: 9.6 Kbi/s
Tốc độ gửi fax: 15 giây/trang
2.390.000 đ

6 cửa hàng
PANASONIC KX FT983
Đánh giá

PANASONIC KX FT983Loại fax: fax giấy nhiệt
Chức năng: fax / điện thoại
Tốc độ gửi fax: 15 giây/trang
Tốc độ in: 10 trang/phút
2.100.000 đ

4 cửa hàng
PANASONIC KX FL612
Đánh giá

PANASONIC KX FL612Loại fax: fax laser
Chức năng: fax / Điện thoại / copy
Tốc độ modem: 14.4 Kbi/s
Tốc độ gửi fax: 8 giây/trang
Tốc độ in: 14 trang/phút
4.640.000 đ

6 cửa hàng
PANASONIC KX FP206CX
Đánh giá

PANASONIC KX FP206CXLoại fax: fax giấy thường
Chức năng: Scan / fax / Copy
Tốc độ modem: 9.6 Kbi/s
Tốc độ gửi fax: 12 giây/trang
2.060.000 đ

1 cửa hàng
PANASONIC KX FP206
Đánh giá

PANASONIC KX FP206Loại fax: fax giấy thường
Chức năng: fax / điện thoại
Tốc độ modem: 9.6 Kbi/s
Tốc độ gửi fax: 12 giây/trang
2.290.000 đ

1 cửa hàng
PANASONIC KX FLM662
Đánh giá

PANASONIC KX FLM662Loại fax: Đa năng
Chức năng: scan / In / fax / Copy
Tốc độ modem: 33.6 Kbi/s
Tốc độ gửi fax: 4 giây/trang
Tốc độ in: 14 trang/phút
6.480.000 đ

1 cửa hàng
PANASONIC KX FLM672
Đánh giá

PANASONIC KX FLM672Loại fax: Fax laser đa chức năng
Chức năng: Scan / In / Fax / Điện thoại / copy
Tốc độ modem: 33.6 Kbi/s
Tốc độ gửi fax: 4 giây/trang
Tốc độ in: 14 trang/phút
6.720.000 đ

1 cửa hàng
PANASONIC KX FT983CX
Đánh giá

PANASONIC KX FT983CXLoại fax: Fax giấy nhiệt
Chức năng: fax / Copy
2.030.000 đ

2 cửa hàng

Sắp xếp theo:  Mặc định  |  Giá  |  Tên  |  Nhà sản xuất  |   
[ 1 của 6 ] 2 3 4 5 6 Kế tiếp Sau cùng

© 2013–2100 So sánh giá trên «Hot-m.com»
-->
PHP Shopping Cart by ViArt