[ 1 của 10 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kế tiếp Sau cùng
Sắp xếp theo:  Mặc định  |  Giá  |  Tên  |  Nhà sản xuất  |   
máy đóng tài liệu
SILICON BM-PC2000BA
Đánh giá

SILICON BM-PC2000BASố lượng giấy đục lỗ: 25 Tờ
Độ dày giấy: 500 Tờ
Loại máy: lò xo kẽm
gáy kẽm: 51 mm
11.400.000 đ

1 cửa hàng
SILICON BM-MF360
Đánh giá

SILICON BM-MF360Loại máy: Lò xo nhựa / lò xo kẽm
gáy kẽm: 25 mm
gáy nhựa: 51 mm
12.500.000 đ

1 cửa hàng
SILICON BM-PC2000A
Đánh giá

SILICON BM-PC2000ASố lượng giấy đục lỗ: 25 Tờ
Độ dày giấy: 500 Tờ
Loại máy: lò xo kẽm
gáy kẽm: 51 mm
9.590.000 đ

1 cửa hàng
SILICON BM-PC2000B
Đánh giá

SILICON BM-PC2000BSố lượng giấy đục lỗ: 25 Tờ
Loại máy: lò xo kẽm
gáy kẽm: 51 mm
3.990.000 đ

1 cửa hàng
SILICON BM-PC200B
Đánh giá

SILICON BM-PC200BSố lượng giấy đục lỗ: 15 Tờ
Loại máy: lò xo kẽm
gáy kẽm: 51 mm
2.550.000 đ

1 cửa hàng
ALFA HP0608B
Đánh giá

ALFA HP0608BSố lượng giấy đục lỗ: 20 Tờ
Loại máy: Lò xo kẽm
gáy kẽm: 12.7 mm
14.500.000 đ

1 cửa hàng
ALFA HP0608R
Đánh giá

ALFA HP0608RSố lượng giấy đục lỗ: 20 Tờ
Loại máy: Lò xo kẽm
gáy kẽm: 25 mm
5.400.000 đ

1 cửa hàng
ALFA HP2088C
Đánh giá

ALFA HP2088CSố lượng giấy đục lỗ: 25 Tờ
Độ dày giấy: 500 Tờ
Loại máy: Lò xo nhựa
gáy nhựa: 51 mm
2.600.000 đ

1 cửa hàng
ALFA HP2088B
Đánh giá

ALFA HP2088BSố lượng giấy đục lỗ: 20 Tờ
Loại máy: Lò xo nhựa
gáy nhựa: 51 mm
5.700.000 đ

1 cửa hàng
ALFA HP5018
Đánh giá

ALFA HP5018Số lượng giấy đục lỗ: 18 Tờ
Loại máy: Lò xo nhựa
gáy nhựa: 51 mm
1.800.000 đ

1 cửa hàng
ALFA HP2388
Đánh giá

ALFA HP2388Số lượng giấy đục lỗ: 25 Tờ
Độ dày giấy: 500 Tờ
Loại máy: Lò xo nhựa
gáy nhựa: 51 mm
2.980.000 đ

1 cửa hàng
ALFA HP2008
Đánh giá

ALFA HP2008Số lượng giấy đục lỗ: 25 Tờ
Độ dày giấy: 200 Tờ
Loại máy: Lò xo kẽm
gáy kẽm: 14 mm
5.100.000 đ

1 cửa hàng
COILMAC 41
Đánh giá

COILMAC 41Số lượng giấy đục lỗ: 20 Tờ
Độ dày giấy: 320 Tờ
Loại máy: Lò xo nhựa
gáy kẽm: 32 mm
9.500.000 đ

1 cửa hàng
COILMAC ECI-41
Đánh giá

COILMAC ECI-41Số lượng giấy đục lỗ: 15 Tờ
Độ dày giấy: 320 Tờ
Loại máy: Lò xo nhựa
15.500.000 đ

1 cửa hàng
COILMAC EPI-41
Đánh giá

COILMAC EPI-41Số lượng giấy đục lỗ: 20 Tờ
Độ dày giấy: 320 Tờ
Loại máy: Lò xo nhựa
33.500.000 đ

1 cửa hàng
COMBMAC 240
Đánh giá

COMBMAC 240Số lượng giấy đục lỗ: 27 Tờ
Độ dày giấy: 500 Tờ
Loại máy: lò xo nhựa
gáy nhựa: 51 mm
8.400.000 đ

1 cửa hàng
DSB WR-200E
Đánh giá

DSB WR-200ESố lượng giấy đục lỗ: 20 Tờ
Độ dày giấy: 130 Tờ
Loại máy: lò xo kẽm
gáy kẽm: 14.3 mm
7.600.000 đ

2 cửa hàng
DSB CB-180
Đánh giá

DSB CB-180Số lượng giấy đục lỗ: 18 Tờ
Độ dày giấy: 500 Tờ
Loại máy: lò xo nhựa
gáy nhựa: 51 mm
2.650.000 đ

2 cửa hàng
DSB WR-200
Đánh giá

DSB WR-200Số lượng giấy đục lỗ: 20 Tờ
Độ dày giấy: 250 Tờ
Loại máy: Lò xo kẽm
gáy kẽm: 28 mm
5.050.000 đ

1 cửa hàng
DSB CB-200E
Đánh giá

DSB CB-200ESố lượng giấy đục lỗ: 20 Tờ
Độ dày giấy: 500 Tờ
Loại máy: Lò xo nhựa
7.390.000 đ

1 cửa hàng
DSB CB-3000
Đánh giá

DSB CB-3000Số lượng giấy đục lỗ: 25 Tờ
Độ dày giấy: 500 Tờ
Loại máy: lò xo nhựa
gáy nhựa: 51 mm
9.200.000 đ

2 cửa hàng
DSB WR-150
Đánh giá

DSB WR-150Số lượng giấy đục lỗ: 15 Tờ
Độ dày giấy: 130 Tờ
Loại máy: lò xo kẽm
gáy kẽm: 14.3 mm
2.800.000 đ

2 cửa hàng
DSB CW-4500
Đánh giá

DSB CW-4500Số lượng giấy đục lỗ: 25 Tờ
Độ dày giấy: 500 Tờ
Loại máy: Lò xo nhựa / lò xo kẽm
gáy kẽm: 28 mm
gáy nhựa: 51 mm
11.000.000 đ

2 cửa hàng
DSB CI-120E
Đánh giá

DSB CI-120ESố lượng giấy đục lỗ: 16 Tờ
Độ dày giấy: 500 Tờ
Loại máy: lò xo nhựa
gáy nhựa: 51 mm
8.100.000 đ

2 cửa hàng
DSB CB-240M
Đánh giá

DSB CB-240MSố lượng giấy đục lỗ: 25 Tờ
Độ dày giấy: 500 Tờ
Loại máy: lò xo nhựa
gáy nhựa: 51 mm
4.950.000 đ

2 cửa hàng

Sắp xếp theo:  Mặc định  |  Giá  |  Tên  |  Nhà sản xuất  |   
[ 1 của 10 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kế tiếp Sau cùng

© 2013–2100 So sánh giá trên «Hot-m.com»
-->
PHP Shopping Cart by ViArt