[ 1 của 7 ] 2 3 4 5 6 7 Kế tiếp Sau cùng
Sắp xếp theo:  Mặc định  |  Giá  |  Tên  |  Nhà sản xuất  |   
tủ mát
SANAKY VH 180K
Đánh giá

SANAKY VH 180KDung tích: 180 lít
Trọng lượng: 46 kg
số cửa tủ: 1
5.850.000 đ

1 cửa hàng
SANAKY VH 150K
Đánh giá

SANAKY VH 150KDung tích: 150 lít
số cửa tủ: 1
5.450.000 đ

1 cửa hàng
SANAKY 210L VH210K
Đánh giá

SANAKY 210L VH210KDung tích: 210 lít
Trọng lượng: 52 kg
số cửa tủ: 1
6.680.000 đ

1 cửa hàng
SANAKY 301L VH301K
Đánh giá

SANAKY 301L VH301KDung tích: 301 lít
Trọng lượng: 72 kg
số cửa tủ: 1
7.800.000 đ

1 cửa hàng
SANAKY 350 VH350W
Đánh giá

SANAKY 350 VH350WDung tích: 350 lít
Khay chứa: 710 cái
Trọng lượng: 70 kg
số cửa tủ: 2
8.090.000 đ

2 cửa hàng
ALASKA LC 333B
Đánh giá

ALASKA LC 333BDung tích: 200 lít
số cửa tủ: 1
7.520.000 đ

1 cửa hàng
SANAKY VH 2899A1 280L
Đánh giá

SANAKY VH 2899A1 280LDung tích: 289 lít
Trọng lượng: 40 kg
số cửa tủ: 2
5.400.000 đ

1 cửa hàng
ALASKA LC 633B
Đánh giá

ALASKA LC 633BDung tích: 400 lít
số cửa tủ: 1
7.850.000 đ

19 cửa hàng
298 IXR S2988E
Đánh giá

298 IXR S2988EDung tích: 298 lít
số cửa tủ: 1
7.790.000 đ

1 cửa hàng
ALASKA LC 433DB
Đánh giá

ALASKA LC 433DBDung tích: 300 lít
Trọng lượng: 55 kg
số cửa tủ: 1
7.610.000 đ

2 cửa hàng
SANAKY VH 251K
Đánh giá

SANAKY VH 251KDung tích: 251 lít
Trọng lượng: 61 kg
số cửa tủ: 1
7.300.000 đ

1 cửa hàng
SANAKY VH 210K
Đánh giá

SANAKY VH 210KDung tích: 210 lít
Trọng lượng: 61 kg
số cửa tủ: 1
6.500.000 đ

1 cửa hàng
SANAKY VH 258W
Đánh giá

SANAKY VH 258WDung tích: 250 lít
Trọng lượng: 65 kg
số cửa tủ: 2
7.100.000 đ

2 cửa hàng
SC50
Đánh giá

SC50Dung tích: 50 lít
Khay chứa: 2 cái
số cửa tủ: 1
2.220.000 đ

1 cửa hàng
SANAKY VH218K
Đánh giá

SANAKY VH218KDung tích: 170 lít
Trọng lượng: 52 kg
số cửa tủ: 1
6.790.000 đ

1 cửa hàng
SANAKY 400 VH 408K
Đánh giá

SANAKY 400 VH 408KDung tích: 400 lít
Khay chứa: 4 cái
Trọng lượng: 72 kg
số cửa tủ: 1
8.590.000 đ

1 cửa hàng
ALASKA LC 233B
Đánh giá

ALASKA LC 233BDung tích: 200 lít
Trọng lượng: 47 kg
số cửa tủ: 1
6.700.000 đ

3 cửa hàng
SANAKY 800
Đánh giá

SANAKY 800Dung tích: 800 lít
Khay chứa: 900 cái
Trọng lượng: 140 kg
số cửa tủ: 2
18.480.000 đ

3 cửa hàng
SANAKY VH 308W
Đánh giá

SANAKY VH 308WDung tích: 300 lít
Trọng lượng: 67 kg
số cửa tủ: 2
7.600.000 đ

2 cửa hàng
SANAKY VH 218W
Đánh giá

SANAKY VH 218WDung tích: 170 lít
Trọng lượng: 56 kg
số cửa tủ: 2
6.750.000 đ

1 cửa hàng
ALASKA LC 643DB
Đánh giá

ALASKA LC 643DBDung tích: 400 lít
Trọng lượng: 72 kg
số cửa tủ: 2
8.550.000 đ

4 cửa hàng
SANAKY VH 408K
Đánh giá

SANAKY VH 408KDung tích: 340 lít
Trọng lượng: 82 kg
số cửa tủ: 1
8.600.000 đ

2 cửa hàng
SANAKY VH 218K
Đánh giá

SANAKY VH 218KDung tích: 218 lít
số cửa tủ: 1
6.050.000 đ

3 cửa hàng
SANAKY VH 308K
Đánh giá

SANAKY VH 308KDung tích: 300 lít
Khay chứa: 4 cái
Trọng lượng: 72 kg
số cửa tủ: 1
6.740.000 đ

20 cửa hàng
PANASONIC SBC P287K
Đánh giá

PANASONIC SBC P287KDung tích: 248 lít
Trọng lượng: 0.18 kg
số cửa tủ: 1
7.600.000 đ

12 cửa hàng

Sắp xếp theo:  Mặc định  |  Giá  |  Tên  |  Nhà sản xuất  |   
[ 1 của 7 ] 2 3 4 5 6 7 Kế tiếp Sau cùng

© 2013–2100 So sánh giá trên «Hot-m.com»
-->
PHP Shopping Cart by ViArt