[ 1 của 20 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kế tiếp Sau cùng
Sắp xếp theo:  Mặc định  |  Giá  |  Tên  |  Nhà sản xuất  |   
bộ lưu điện - UPS
Santak C3K
Đánh giá

Santak C3Kthời gian lưu điện: 17 min
điện áp đầu vào: 220 V
điện áp đầu ra: 220 V
công suất: 2100 W
loại UPS: online
15.280.000 đ

5 cửa hàng
Santak C10K
Đánh giá

Santak C10Kthời gian lưu điện: 13 min
điện áp đầu vào: 220 V
điện áp đầu ra: 220 V
công suất: 7000 W
loại UPS: online
73.000.000 đ

3 cửa hàng
Santak C3KE
Đánh giá

Santak C3KEthời gian lưu điện: 11 min
điện áp đầu vào: 220 V
điện áp đầu ra: 220 V
công suất: 2400 W
loại UPS: Online
22.990.000 đ

4 cửa hàng
Santak C6KR
Đánh giá

Santak C6KRthời gian lưu điện: 20 min
điện áp đầu vào: 220 V
điện áp đầu ra: 220 V
công suất: 4200 W
loại UPS: online
54.590.000 đ

4 cửa hàng
Santak C2K
Đánh giá

Santak C2Kthời gian lưu điện: 21 min
điện áp đầu vào: 220 V
điện áp đầu ra: 220 V
công suất: 1400 W
loại UPS: online
16.380.000 đ

6 cửa hàng
Santak 1000E
Đánh giá

Santak 1000Ethời gian lưu điện: 36 min
điện áp đầu vào: 220 V
điện áp đầu ra: 220 V
công suất: 600 W
loại UPS: Line Interactive
3.750.000 đ

7 cửa hàng
Santak C2KR
Đánh giá

Santak C2KRthời gian lưu điện: 21 min
điện áp đầu vào: 220 V
điện áp đầu ra: 220 V
công suất: 1400 W
loại UPS: Online
20.790.000 đ

3 cửa hàng
Santak C3KS
Đánh giá

Santak C3KSthời gian lưu điện: 17 min
điện áp đầu vào: 220 V
điện áp đầu ra: 220 +/- 2% V
công suất: 2100 W
loại UPS: online
24.950.000 đ

1 cửa hàng
Santak C2KE
Đánh giá

Santak C2KEthời gian lưu điện: 11 min
điện áp đầu vào: 220 V
điện áp đầu ra: 220 +/- 2% V
công suất: 1600 W
loại UPS: online
15.650.000 đ

5 cửa hàng
Santak C3KR
Đánh giá

Santak C3KRthời gian lưu điện: 17 min
điện áp đầu vào: 220 V
điện áp đầu ra: 220 V
công suất: 2100 W
loại UPS: online
28.250.000 đ

2 cửa hàng
Santak C1KS
Đánh giá

Santak C1KSđiện áp đầu vào: 220 V
điện áp đầu ra: 220 V
công suất: 700 W
loại UPS: online
8.540.000 đ

1 cửa hàng
Santak TG1000
Đánh giá

Santak TG1000thời gian lưu điện: 6 min
điện áp đầu vào: 220 V
điện áp đầu ra: 220 V
công suất: 600 W
loại UPS: offline
2.260.000 đ

5 cửa hàng
Santak TG500
Đánh giá

Santak TG500thời gian lưu điện: 3 min
điện áp đầu vào: 220 V
điện áp đầu ra: 220 V
công suất: 300 W
loại UPS: offline
960.000 đ

7 cửa hàng
Santak C1K
Đánh giá

Santak C1Kthời gian lưu điện: 14 min
điện áp đầu vào: 220 V
điện áp đầu ra: 220 V
công suất: 700 W
loại UPS: online
7.450.000 đ

4 cửa hàng
Santak C6KE
Đánh giá

Santak C6KEthời gian lưu điện: 20 min
điện áp đầu vào: 220 V
điện áp đầu ra: 220 V
công suất: 4200 W
loại UPS: Online
45.900.000 đ

4 cửa hàng
Santak 600E
Đánh giá

Santak 600Ethời gian lưu điện: 20 min
điện áp đầu vào: 220 V
điện áp đầu ra: 220 V
công suất: 360 W
loại UPS: offline
1.960.000 đ

1 cửa hàng
Santak 2000EH
Đánh giá

Santak 2000EHthời gian lưu điện: 50 min
điện áp đầu vào: 220 V
điện áp đầu ra: 220 V
công suất: 1200 W
loại UPS: offline / Line Interactive
5.110.000 đ

5 cửa hàng
Santak C6K
Đánh giá

Santak C6Kthời gian lưu điện: 20 min
điện áp đầu vào: 220 V
điện áp đầu ra: 220 V
công suất: 4200 W
loại UPS: online
53.530.000 đ

3 cửa hàng
Santak C1KR
Đánh giá

Santak C1KRthời gian lưu điện: 50 min
điện áp đầu vào: 220 V
điện áp đầu ra: 220 V
công suất: 700 W
loại UPS: online
10.450.000 đ

3 cửa hàng
Santak C10KE
Đánh giá

Santak C10KEthời gian lưu điện: 13 min
điện áp đầu vào: 220 V
điện áp đầu ra: 220 V
công suất: 7000 W
loại UPS: online
76.490.000 đ

3 cửa hàng
UPSELECT 3KVA
Đánh giá

UPSELECT 3KVAthời gian lưu điện: 20 min
điện áp đầu vào: 220 V
điện áp đầu ra: 220 V
công suất: 2100 W
loại UPS: online
13.770.000 đ

1 cửa hàng
UPSELECT 1KVA
Đánh giá

UPSELECT 1KVAthời gian lưu điện: 18 min
điện áp đầu vào: 220 V
điện áp đầu ra: 220 V
công suất: 700 W
loại UPS: Online
5.740.000 đ

1 cửa hàng
UPSELECT 6KVA
Đánh giá

UPSELECT 6KVAthời gian lưu điện: 15 min
điện áp đầu vào: 220 V
điện áp đầu ra: 220 V
công suất: 4200 W
loại UPS: online
46.990.000 đ

1 cửa hàng
UPSELECT 750VA
Đánh giá

UPSELECT 750VAthời gian lưu điện: 7 min
điện áp đầu vào: 220 V
điện áp đầu ra: 220 V
công suất: 450 W
loại UPS: Offline
910.000 đ

1 cửa hàng
UPSELECT 2KVA
Đánh giá

UPSELECT 2KVAthời gian lưu điện: 20 min
điện áp đầu vào: 220 V
điện áp đầu ra: 220 V
công suất: 1400 W
loại UPS: online
11.770.000 đ

cửa hàng

Sắp xếp theo:  Mặc định  |  Giá  |  Tên  |  Nhà sản xuất  |   
[ 1 của 20 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kế tiếp Sau cùng

© 2013–2100 So sánh giá trên «Hot-m.com»
-->
PHP Shopping Cart by ViArt