[ 1 của 2 ] 2 Kế tiếp Sau cùng
Sắp xếp theo:  Mặc định  |  Giá  |  Tên  |  Nhà sản xuất  |   
bộ đèn đường phố
Bộ đèn Sodium FL_BQ28 2 cấp 150/100 W
Đánh giá

Bộ đèn Sodium FL_BQ28 2 cấp 150/100 WBộ đèn Sodium FL_BQ28 2 cấp 150/100 W - Ballast 150/100 - 250/150W Sodium - Kích SN 58 - Tụ 20 - 30 μf - Bóng 150W - 250W SODIUM E40 - Controller
3.750.000 đ

1 cửa hàng
Bộ đèn đường Sodium FL_BQ31 150 W
Đánh giá

Bộ đèn đường Sodium FL_BQ31 150 W3.100.000 đ

1 cửa hàng
Bộ đèn đường Sodium FL_BQ31 250 W
Đánh giá

Bộ đèn đường Sodium FL_BQ31 250 W3.400.000 đ

1 cửa hàng
Bộ đèn đường Sodium FL_BQ32 150 W
Đánh giá

Bộ đèn đường Sodium FL_BQ32 150 WBộ đèn đường Sodium FL_BQ32 150 W - Ballast 150 - 250W Sodium - Kích SN 58 - Tụ 20 - 30 μf - Bóng 150W - 250W SODIUM E40
3.550.000 đ

1 cửa hàng
Bộ đèn Sodium FL_BQ25 2 cấp 150/100 W
Đánh giá

Bộ đèn Sodium FL_BQ25 2 cấp 150/100 WBộ đèn Sodium FL_BQ25 2 cấp 150/100 W - Ballast 150/100 - 250/150W Sodium - Kích SN 58 - Tụ 20 - 30 μf - Bóng 150W SODIUM E40 - Controller
3.450.000 đ

1 cửa hàng
Bộ đèn đường Sodium FL_BQ25 250 W
Đánh giá

Bộ đèn đường Sodium FL_BQ25 250 WBộ đèn đường Sodium FL_BQ25 250 W - Ballast 150 - 250W Sodium - Kích SN 58 - Tụ 20 - 30 μf - Bóng 250W SODIUM E40
2.850.000 đ

1 cửa hàng
Bộ đèn đường Sodium FL_BQ26 150 W
Đánh giá

Bộ đèn đường Sodium FL_BQ26 150 WBộ đèn đường Sodium FL_BQ26 150 W - Ballast 150 - 250W Sodium - Kích SN 58 - Tụ 20 - 30mf - Bóng 150W SODIUM E40
2.850.000 đ

1 cửa hàng
Bộ đèn đường Sodium FL_BQ28 250 W
Đánh giá

Bộ đèn đường Sodium FL_BQ28 250 WBộ đèn đường Sodium FL_BQ28 250 W - Ballast 150 - 250W Sodium - Kích SN 58 - Tụ 20 - 30mf - Bóng 150W - 250W SODIUM E40
3.200.000 đ

1 cửa hàng
Bộ đèn đường Sodium FL_BQ30 150 W
Đánh giá

Bộ đèn đường Sodium FL_BQ30 150 WBộ đèn đường Sodium FL_BQ30 150 W - Ballast 150 - 250W Sodium - Kích SN 58 - Tụ 20 - 30 μf - Bóng 150W - 250W SODIUM E40
2.970.000 đ

1 cửa hàng
Bộ đèn Sodium FL_BQ27 2 cấp 150/100 W
Đánh giá

Bộ đèn Sodium FL_BQ27 2 cấp 150/100 WBộ đèn Sodium FL_BQ27 2 cấp 150/100 W - Ballast 150/100 - 250/150W Sodium - Kích SN 58 - Tụ 20 - 30 μf - Bóng 150W - 250W SODIUM E40 - Controller
3.700.000 đ

1 cửa hàng
Bộ đèn Sodium FL_BQ27 2 cấp 250/150 W
Đánh giá

Bộ đèn Sodium FL_BQ27 2 cấp 250/150 WBộ đèn Sodium FL_BQ27 2 cấp 250/150 W - Ballast 150/100 - 250/150W Sodium - Kích SN 58 - Tụ 20 - 30 μf - Bóng 150W - 250W SODIUM E40 - Controller
4.350.000 đ

1 cửa hàng
Bộ đèn Sodium FL_BQ28 2 cấp 250/150 W
Đánh giá

Bộ đèn Sodium FL_BQ28 2 cấp 250/150 WBộ đèn Sodium FL_BQ28 2 cấp 250/150 W - Ballast 150/100 - 250/150W Sodium - Kích SN 58 - Tụ 20 - 30 μf - Bóng 150W - 250W SODIUM E40 - Controller
4.500.000 đ

1 cửa hàng
Bộ đèn Sodium FL_BQ29 2 cấp 150/100 W
Đánh giá

Bộ đèn Sodium FL_BQ29 2 cấp 150/100 WBộ đèn Sodium FL_BQ29 2 cấp 150/100 W - Ballast 150/100 - 250/150W Sodium - Kích SN 58 - Tụ 20 - 30 μf - Bóng 150W - 250W SODIUM E40 - Controller
3.850.000 đ

1 cửa hàng
Bóng đèn chống nổ vỡ Pluslamp TVX18-24S
Đánh giá

Bóng đèn chống nổ vỡ Pluslamp TVX18-24SBóng đèn chống nổ vỡ Pluslamp TVX18-24S - Bóng thay thế - Mã sản phẩm : TVX18-24S - Công suất : 18-20 W - Xuất xứ : Vương Quốc Anh Bóng đèn thay thế Đèn diệt côn trùng Chuyên cung cấp các loại bóng đèn thay thế cho Đèn diệt côn trùng Đặc biệt Bóng đèn chố...
400.000 đ

1 cửa hàng
Bộ đèn đường sử dụng LED 80 W
Đánh giá

Bộ đèn đường sử dụng LED 80 W10.200.000 đ

1 cửa hàng
Bộ đèn dường dử dụng LED 120 W
Đánh giá

Bộ đèn dường dử dụng LED 120 WBộ đèn dường dử dụng LED 120 W Power:120 X 1 W ILLUMINACE: 110 - 120 Lm Voltage: 110 - 240 v Average Life Time (Hours): 50.000 h
16.000.000 đ

1 cửa hàng
Bộ đèn LED 80 W
Đánh giá

Bộ đèn LED 80 WBộ đèn LED 80 W Power: 60 W ILLUMINACE: 110 - 120 Lm Voltage: 110 - 240 v Average Life Time (Hours): 50.000 h
8.950.000 đ

1 cửa hàng
Bóng đèn chống nổ vỡ Pluslamp TVX36-24S
Đánh giá

Bóng đèn chống nổ vỡ Pluslamp TVX36-24SBóng đèn chống nổ vỡ Pluslamp TVX36-24S - Mã sản phẩm : TVX36-24S - Công suất : 36-40 W - Xuất xứ : Vương Quốc Anh Bóng đèn thay thế Đèn diệt côn trùng Chuyên cung cấp các loại bóng đèn thay thế cho Đèn diệt côn trùng Đặc biệt Bóng đèn chống vỡ nhập khẩu ...
430.000 đ

1 cửa hàng
Bộ đèn đường sử dụng LED 40 W
Đánh giá

Bộ đèn đường sử dụng LED 40 WBộ đèn đường sử dụng LED 40 W Power: 40 X 1 W ILLUMINACE: 110 - 120 Lm Voltage: 110 - 240 v Average Life Time (Hours): 50.000 h
6.800.000 đ

1 cửa hàng
Bộ đèn đường Sodium FL_BQ30 250 W
Đánh giá

Bộ đèn đường Sodium FL_BQ30 250 WBộ đèn đường Sodium FL_BQ30 250 W - Ballast 150 - 250W Sodium - Kích SN 58 - Tụ 20 - 30 μf - Bóng 150W - 250W SODIUM E40
3.300.000 đ

1 cửa hàng
Bộ đèn Sodium FL_BQ25 2 cấp 250/150 W
Đánh giá

Bộ đèn Sodium FL_BQ25 2 cấp 250/150 WBộ đèn Sodium FL_BQ25 2 cấp 250/150 W - Ballast 150/100 - 250/150W Sodium - Kích SN 58 - Tụ 20 - 30 μf - Bóng 250W SODIUM E40 - Controller
4.100.000 đ

1 cửa hàng
Bộ đèn Sodium FL_BQ26 2 cấp 150/100 W
Đánh giá

Bộ đèn Sodium FL_BQ26 2 cấp 150/100 WBộ đèn Sodium FL_BQ26 2 cấp 150/100 W - Ballast 150/100 - 250/150W Sodium - Kích SN 58 - Tụ 20 - 30 μf - Bóng 150W - 250W SODIUM E40 - Controller
3.550.000 đ

1 cửa hàng
Bộ đèn Sodium FL_BQ26 2 cấp 250/150 W
Đánh giá

Bộ đèn Sodium FL_BQ26 2 cấp 250/150 WBộ đèn Sodium FL_BQ26 2 cấp 250/150 W - Ballast 150/100 - 250/150W Sodium - Kích SN 58 - Tụ 20 - 30 μf - Bóng 150W - 250W SODIUM E40 - Controller
4.300.000 đ

1 cửa hàng
Bộ đèn đường Sodium FL_BQ27 250 W
Đánh giá

Bộ đèn đường Sodium FL_BQ27 250 WBộ đèn đường Sodium FL_BQ27 250 W - Ballast 150 - 250W Sodium - Kích SN 58 - Tụ 20 - 30 μf - Bóng 150W - 250W SODIUM E40
3.200.000 đ

1 cửa hàng
Bộ đèn đường Sodium FL_BQ25 150 W
Đánh giá

Bộ đèn đường Sodium FL_BQ25 150 WBộ đèn đường Sodium FL_BQ25 150 W - Ballast 150 - 250W Sodium - Kích SN 58 - Tụ 20 - 30 μf - Bóng 150W SODIUM E40
2.650.000 đ

1 cửa hàng

Sắp xếp theo:  Mặc định  |  Giá  |  Tên  |  Nhà sản xuất  |   
[ 1 của 2 ] 2 Kế tiếp Sau cùng

© 2013–2100 So sánh giá trên «Hot-m.com»
-->
PHP Shopping Cart by ViArt