[ 1 của 13 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kế tiếp Sau cùng
Sắp xếp theo:  Mặc định  |  Giá  |  Tên  |  Nhà sản xuất  |   
máy quét ảnh
EPSON Expression 10000XL
Đánh giá

EPSON Expression 10000XLTốc độ scan: 6 trang/phút
Độ sâu bit màu: 48 Bit
2 mặt: có
Chất liệu scan: film
68.990.000 đ

2 cửa hàng
CANON DR 6030C
Đánh giá

CANON DR 6030CTốc độ scan: 60 trang/phút
Độ sâu bit màu: 24 Bit
2 mặt: có
Chất liệu scan: giấy
81.900.000 đ

1 cửa hàng
EPSON Perfection V700
Đánh giá

EPSON Perfection V700Tốc độ scan: 5.5 trang/phút
Độ sâu bit màu: 48 Bit
2 mặt: có
Chất liệu scan: film
15.700.000 đ

4 cửa hàng
EPSON WorkForce Pro GT-S55
Đánh giá

EPSON WorkForce Pro GT-S55Tốc độ scan: 25 trang/phút
Độ sâu bit màu: 48 Bit
2 mặt: có
Chất liệu scan: giấy
16.140.000 đ

3 cửa hàng
EPSON Perfection V600
Đánh giá

EPSON Perfection V600Tốc độ scan: 3.3 trang/phút
Độ sâu bit màu: 48 Bit
2 mặt: không
Chất liệu scan: film
7.190.000 đ

13 cửa hàng
EPSON Perfection V330
Đánh giá

EPSON Perfection V330Tốc độ scan: 2.4 trang/phút
Độ sâu bit màu: 48 Bit
2 mặt: không
Chất liệu scan: film
3.190.000 đ

2 cửa hàng
EPSON GT-2500
Đánh giá

EPSON GT-2500Tốc độ scan: 27 trang/phút
Độ sâu bit màu: 48 Bit
2 mặt: có
Chất liệu scan: Giấy
17.380.000 đ

4 cửa hàng
EPSON Perfection V39
Đánh giá

EPSON Perfection V39Tốc độ scan: 2.4 trang/phút
Độ sâu bit màu: 48 Bit
2 mặt: không
Chất liệu scan: Giấy
2.350.000 đ

4 cửa hàng
EPSON WorkForce GT-S85
Đánh giá

EPSON WorkForce GT-S85Tốc độ scan: 40 trang/phút
Độ sâu bit màu: 48 Bit
2 mặt: có
Chất liệu scan: giấy
23.690.000 đ

3 cửa hàng
EPSON Perfection V33
Đánh giá

EPSON Perfection V33Tốc độ scan: 2.4 trang/phút
Độ sâu bit màu: 48 Bit
2 mặt: không
Chất liệu scan: giấy
1.900.000 đ

6 cửa hàng
EPSON Perfection V370
Đánh giá

EPSON Perfection V370Tốc độ scan: 4 trang/phút
Độ sâu bit màu: 48 Bit
2 mặt: không
Chất liệu scan: film
3.150.000 đ

4 cửa hàng
CANON DR M160
Đánh giá

CANON DR M160Tốc độ scan: 60 trang/phút
Độ sâu bit màu: 24 Bit
2 mặt: có
Chất liệu scan: card
41.090.000 đ

14 cửa hàng
CANON LiDE 110
Đánh giá

CANON LiDE 110Tốc độ scan: 3.75 trang/phút
Độ sâu bit màu: 48 Bit
2 mặt: không
Chất liệu scan: giấy
1.200.000 đ

29 cửa hàng
CANON CanoScan 9000F
Đánh giá

CANON CanoScan 9000FTốc độ scan: 8.5 trang/phút
Độ sâu bit màu: 48 Bit
2 mặt: không
Chất liệu scan: film
3.700.000 đ

4 cửa hàng
CANON LiDE 220
Đánh giá

CANON LiDE 220Tốc độ scan: 6 trang/phút
Độ sâu bit màu: 48 Bit
2 mặt: không
Chất liệu scan: Giấy
2.050.000 đ

7 cửa hàng
CANON DR G1100
Đánh giá

CANON DR G1100Tốc độ scan: 100 trang/phút
Độ sâu bit màu: 24 Bit
2 mặt: có
Chất liệu scan: Giấy
122.880.000 đ

5 cửa hàng
CANON CanoScan 700F
Đánh giá

CANON CanoScan 700FTốc độ scan: 5 trang/phút
Độ sâu bit màu: 48 Bit
2 mặt: không
Chất liệu scan: giấy
2.490.000 đ

2 cửa hàng
CANON DR M140
Đánh giá

CANON DR M140Tốc độ scan: 40 trang/phút
Độ sâu bit màu: 24 Bit
2 mặt: có
Chất liệu scan: card
27.900.000 đ

27 cửa hàng
CANON P 215
Đánh giá

CANON P 215Tốc độ scan: 12 trang/phút
Độ sâu bit màu: 24 Bit
2 mặt: có
Chất liệu scan: Thẻ / giấy
7.950.000 đ

7 cửa hàng
CANON LiDE 210
Đánh giá

CANON LiDE 210Tốc độ scan: 6 trang/phút
Độ sâu bit màu: 48 Bit
2 mặt: không
Chất liệu scan: giấy
1.800.000 đ

32 cửa hàng
CANON LiDE 120
Đánh giá

CANON LiDE 120Tốc độ scan: 3.75 trang/phút
Độ sâu bit màu: 48 Bit
2 mặt: không
Chất liệu scan: kính
1.190.000 đ

31 cửa hàng
CANON DR F120
Đánh giá

CANON DR F120Tốc độ scan: 20 trang/phút
Độ sâu bit màu: 24 Bit
2 mặt: có
Chất liệu scan: Giấy
9.500.000 đ

12 cửa hàng
CANON ScanFront 300P
Đánh giá

CANON ScanFront 300PTốc độ scan: 30 trang/phút
2 mặt: có
Chất liệu scan: giấy
44.380.000 đ

7 cửa hàng
CANON DR X10C
Đánh giá

CANON DR X10CTốc độ scan: 100 trang/phút
Độ sâu bit màu: 24 Bit
2 mặt: có
Chất liệu scan: giấy
338.000.000 đ

1 cửa hàng
HP ScanJet 8270
Đánh giá

HP ScanJet 8270Tốc độ scan: 25 trang/phút
Độ sâu bit màu: 48 Bit
2 mặt: có
Chất liệu scan: Giấy / film
15.000.000 đ

8 cửa hàng

Sắp xếp theo:  Mặc định  |  Giá  |  Tên  |  Nhà sản xuất  |   
[ 1 của 13 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kế tiếp Sau cùng

© 2013–2100 So sánh giá trên «Hot-m.com»
-->
PHP Shopping Cart by ViArt